БЗР БОНТОН

Охрид, 29 - 31 Октомври 2015

Почитувани, Би сакале да Ве охрабриме и Ве покануваме, да се пријавите Вашата земја да биде домаќин и организатор на следната МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА која ќе се одржи 2017 година. На овој настан, главните чинители од областа на безбедноста и здравјето при работа ќе имаат единствена можност да се сретнат, дискутираат и да ги увидат предизвиците од оваа област во регионот на Југоисточна Европа. Краен рок за доставување на Вашите пријави е до: 02.11.2016 година. Вашиот интерес, со доставување на допис од Вашата организаација, доставете го на: osh.projekti@dvilj.sl или kontakt@mzzpr.org.mk

Прва меѓународна балканска регионална конференција "БЗР БОН-ТОН"

Охрид, 29 - 31 Октомври 2015
Успешно завршена првата меѓународна балканска регионална конференција "БОНТОН во БЗР ", која се одржа во Охрид, Македонија, во период од 29-31 октомври 2015 година. Со својот концепт, за прв пат во историјата на регионот, е прва од ваков вид каде организатори се сите кои пројавија интерес од професионалните невладини организации, универзитетите и од други чинители од областа на безбедноста и здравјето при работа. Наскоро следи извештај од конференцијата.
Повеќе

ПОТВРДА за стручна обука организирана во и надвор од Република Македонија

Образецот служи како евиденција за база на бодувањето на активното и пасивното учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа и за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување.

ТУРИСТИЧКИ СОЈУЗ НА ОХРИД

ЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ ВО ОХРИД И ОКОЛИНАТА
Со цел на учесниците на конференцијата да им се пружи можност повеќе да го запознаат градот Охрид и околината, туристичкиот сојуз на град Охрид ви ги нуди следниве програми.
Повеќе

Фото галерија „БОНТОН во БЗР 2015“

Дел од настаните на првата балканска регионална конферениција „БОНТОН во БЗР 2015“ доловени преку фото објектив.